Rapport toevoegen

Maak een rapport aan om voorwaarden in te stellen die bepalend zijn voor het behalen van een volgende graad.

Om een nieuw rapport toe te voegen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module ‘beheer graden’.

  2. Klik rechts onderaan op ''.

  3. Geef een naam voor het rapport op (bv. lage graden).

  4. Selecteer het extra veld dat de gegevens bevat die je wil controleren / bijwerken.

    • In het dropdownveld worden de extra velden van je organisatie weergegeven alsook de (beschikbare) extra velden van organisaties waaraan je bent gelinkt (bv. federatie).

    • Extra velden van je organisatie beheer je via de module 'instellingen' < 'extra velden'. Zorg ervoor dat het extra veld gelinkt is aan een contactprofiel en van het type ‘dropdown – meerdere selecties’ is (en dus meerdere opties / graden bevat).

  5. Klik op ‘rapport maken’.

Voor clubs aangesloten bij Karate Vlaanderen staat er standaard een rapport ‘lagere graden’ klaar in de module. Clubs dienen hier enkel nog de instellingen te bepalen.

 

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren