Rapport instellen

Om de instellingen van een rapport te bepalen, ga je als volgt te werk:

 1. Open het gewenste rapport via de module ‘beheer graden’.

 2. Onder ‘Wie wordt er geëvalueerd?’ bepaal je wie geëvalueerd wordt in het rapport.

  • Selecteer de gewenste lidmaatschappen (binnen je organisatie) om de doelgroep samen te stellen.

  • Laat het veld leeg als alle contacten in je organisatie in aanmerking komen voor dit rapport.

  • De doelgroep die je hier samenstelt bepaalt de contactenlijst die je kan raadplegen in het rapport onder het tabblad ‘overzicht’.

 3. Onder ‘Opties en voorwaarden’ krijg je een overzicht van de graden die je via het rapport beheert (i.f.v. het gelinkte extra veld) alsook de gelinkte voorwaarden.

  • Volgorde graden

   • De volgorde van de graden wordt automatisch overgenomen vanuit de instellingen of volgens de volgorde van de organisatie waaraan je bent gelinkt (bv. federatie). Je kan de volgorde aanpassen door de items via het icoon ‘’ te verslepen.

  • Voorwaarden bepalen

   • Per graad kun je een set voorwaarden bepalen. Klik op een graad in het overzicht om de voorwaarden te bepalen en klik vervolgens op ‘eerste voorwaarde toevoegen’ om een voorwaarde toe te voegen. Bepaal de voorwaarde die je wil instellen en geef de gewenste criteria daarvoor op. Klik links onderaan op ‘voorwaarde toevoegen’ om de voorwaarde op te slaan. Je kan één of meerdere EN/OF-voorwaarden toevoegen. Herhaal de stappen voor elke voorwaarde die je wil toevoegen. Wanneer je alle voorwaarden voor de graad in kwestie hebt opgegeven, klik je links onderaan op ‘opslaan’ om de set op te slaan.

   • De voorwaarden ‘Minimum aantal aanwezigheden sinds de laatste graad’ en ‘Minimum aantal dagen verstreken sinds de laatste graad’ zijn enkel beschikbaar indien het extra veld waarop het rapport gebaseerd is een attribuut van het type ‘datum’ heeft.

 

 

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren