Activiteit met aanwezigheden inplannen

Om aanwezigheden op te vragen voor een activiteit dien je dit contact of een groep waarvan het contact deel uit maakt, te linken aan de activiteit. 

Dit doe je als volgt: 

  1. Open de module "beheer agenda"
  2. Open de activiteit in kwestie
  3. Klik op "activiteit aanpassen"
  4. Link contacten of groepen aan de activiteit door ze op te zoeken in de daarvoor voorziene balk
  5. Klik op "activiteit opslaan"

Of een persoon al dan niet zijn aanwezigheid dient in te vullen voor de activiteit hangt af van de functie die het contact in de groep waarmee het gelinkt is aan de activiteit vervult. Open de "contactfuncties" onder de module "instellingen" om dit aan te passen.

 

Indien een persoon gelinkt is als afzonderlijk contact aan de activiteit, bepaalt de functie waarmee het contact gelinkt is of hij/zij al dan niet zijn/haar aanwezigheid dient in te vullen. Open de "contactfuncties activiteit functies" onder de module "instellingen" om dit aan te passen.

 

Bovendien kan je ook de standaard aanwezigheid van een contact aanpassen, het maximaal aantal aanwezigen voor de activiteit instellen en bepalen tot hoeveel uur voor de aanvang van de activiteit de aanwezigheid mag worden aangepast. 

Was this helpful?
Over de module beheer aanwezigheden
Waarom werken met aanwezigheden
Instellingen vooraf
Instellen van wie aanwezigheden worden bijgehouden
Aanwezigheidstypes bepalen
Toegangen aanwezigheden bepalen
Instellen wie meldingen ontvangt van aangepaste aanwezigheden
Aan de slag met aanwezigheden
Overzicht van aanwezigheden raadplegen
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid status aanpassen
Maximum aanwezigheden instellen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheden ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheden ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheden ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Aanwezigheden exporteren