Een actieplan invullen als deelnemende organisatie

Om als deelnemende organisatie deel te nemen aan een actieplan en het in te vullen, ga je als volgt te werk.

 1. Klik een actieplan open dat je wil invullen.

 2. Het actieplan bevat verschillende tabbladen met vragen. Klik op het gewenste tabblad om tot de vraag te komen die je wil beantwoorden. 

 3. Er zijn twee soorten vragen:

  • Manuele vragen: deze vragen dien je als deelnemende organisatie zelf manueel in te vullen.

  • Automatische vragen: deze vragen worden automatisch ingevuld op basis van je ledenadministratie in Twizzit. Je kan deze vragen niet bewerken.

 4. Er zijn verschillende type antwoorden:

  • Tekstveld: veld om een beperkte hoeveelheid tekst op één regel in te vullen.

  • Date picker: veld om een datum via tekstinvoer of via een kalender in te vullen.

  • Checkbox: lijst met vooraf bepaald items, met één checkbox per item, waaruit meerdere items geselecteerd kunnen worden.

  • Bestandsveld: veld om een bestand op te laden.

  • Dropdown (enkel): lijst met vooraf bepaalde items, waaruit slechts één item geselecteerd kan worden.

  • Dropdown (meerdere): lijst met vooraf bepaalde items, waaruit meerdere items geselecteerd kunnen worden.

  • Tekstvak: veld om een onbeperkte hoeveelheid tekst in te voeren.

  • Aanvulbare lijst: veld waarbij je als deelnemende organisatie de items in de lijst bepaald door die zelf toe te voegen.

  • Niet-bewerkbare lijst: lijst die automatisch wordt ingevuld op basis van je ledenadministratie als deelnemende organisatie.

 5. Wanneer de actieplan beheerder de volgende optie(s) heeft ingesteld, kan een vraag:

  • een ‘bewijs’ vereisen (bestand opladen/link ingeven) van de deelnemende organisatie.

  • een ‘manuele goedkeuring’ vereisen van de actieplan beheerder. Hierbij kan een vraag de volgende statussen aannemen:

   • ok: de deelnemende organisatie heeft de vraag beantwoord en er is geen bewijs/goedkeuring nodig 

   • pending: de vraag moet nog ingevuld worden door de deelnemende organisatie

   • proof needed: de deelnemende organisatie heeft de vraag ingevuld, maar er mist een bewijsstuk

   • awaiting approval: de deelnemende organisatie heeft de vraag beantwoord en wacht op een goedkeuring van de actieplan beheerder

   • approved: het antwoord van de deelnemende organisatie is goedgekeurd

   • denied: het antwoord van de deelnemende organisatie is afgekeurd

  • verplicht’ zijn voor de deelnemende organisatie.

  • een ‘puntenberekening’ bevatten waarbij aan antwoorden punten toegekend worden door de actieplan beheerder.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder