Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder

Als actieplan beheerder kan je bij een vraag een manuele goedkeuring vereisen. Zo kan je nakijken of de deelnemende organisaties kwalitatieve informatie inleveren. Hierbij dien je de antwoorden van de deelnemende organisaties goed/af te keuren. Ga als volgt te werk.

  1. Ga naar ‘beheer’, ‘beheer actieplannen’.

  2. Klik het actieplan aan waarvoor je de antwoorden wil analyseren.

  3. Klik op het tab ‘vragen in afwachting van goedkeuring’, naast het tab ‘overzicht’.

  4. Hier krijg je een overzicht van de goed te keuren antwoorden. Hierbij geldt de volgende kleurcode:

    • groen: goedgekeurd

    • oranje: in afwachting van een goedkeuring

    • rood: afgekeurd

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder