Soorten velden

In onderstaand overzicht worden de beschikbare velden opgesomd samen met hun eigenschappen en opties. Zodra een veld is toegevoegd aan het formulier, kan je via het potloodje naast het veld de opties van het veld raadplegen en instellen naar wens.
 
Standaard zijn volgende opties beschikbaar voor alle soorten velden: 
 
 • Label: De omschrijving die boven elk veld getoond wordt. 
 • Helptekst: Een extra toelichting over het veld. De helptekst wordt weergegeven wanneer de gebruiker op het vraagteken naast het label klikt. 
 • Verplicht veld: Bepaal wanneer het veld verplicht ingevuld dient te worden: altijd, nooit of wanneer. Bij de optie 'wanneer' kan je zelf een voorwaarde instellen.
 • Toon: Bepaal of het veld getoond dient te worden aan de persoon die het formulier invult: altijd, nooit of wanneer. Bij de optie 'wanneer' kan je zelf een voorwaarde instellen.
 • Converteer naar: Bepaal de mapping van het veld in kwestie (voor de verwerking van de gegevens). 
We onderscheiden volgende soorten velden:
 
 
 

Velden voor contactgegevens 

Naam en voornaam
Veld om de naam en voornaam van een persoon op te vragen.

E-mail
Veld om een e-mailadres op te vragen. Het veld bevat naast de standaard opties ook:

 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • E-mail type: bepaal of de gebruiker op kan geven om welk type e-mailadres het gaat (persoonlijk, werk, vader, moeder,...).
 • Validatie: Kies hier of een gebruiker het e-mailadres twee maal dient in te geven om te bevestigen dat dit correct is. Selecteer hier voor de optie 'dubbele e-mail validatie'.
Telefoon
Veld om een telefoonnummer op te vragen. Bij het opvragen van een telefoonnummer wordt het internationale prefix (zoals +32) afzonderlijk opgevraagd. Het veld bevat naast de standaard opties ook:
 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Telefoon type: Bepaal of de gebruiker op kan geven om welk type e-mailadres het gaat (persoonlijk, werk, vader, moeder,...)

Adres
Veld om een volledige adres op te vragen met straat, nummer, bus, postcode, gemeente en land. 

Geslacht
Veld om een geslacht op te vragen. Het veld bevat standaard 3 opties: 'niet gespecifieerd', 'man', 'vrouw'.

Rijksregisternummer
Veld om een rijksregisternummer op te vragen. Het veld dwingt automatisch het geldige formaat af "xx.xx.xx-xxx.xx" en controleert de geldigheid van het opgegeven nummer. 

IBAN-nummer
Veld om een IBAN rekeningnummer op te vragen. 

Taal
Veld om een taal op te vragen. Het veld bevat standaard enkel de talen die geactiveerd zijn voor jouw organisatie. Deze kan je instellen in de module 'instellingen'. Lees hier hoe je dit doet.

Nationaliteit
Veld om een nationaliteit op te vragen. De lijst bevat alle landcodes volgens het ISO-3166-formaat.

 

Standaard velden

Datum
Veld om een datum op te vragen (bv. geboortedatum). Het veld bevat naast de standaard opties ook:

 • Value: Bepaal de standaard waarde voor het veld.

Keuzemenu (enkele selectie)
Een keuzemenu met vooraf bepaalde items, waaruit de gebruiker slechts één item kan selecteren
Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie biedt de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn handig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen. (lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)

Keuzemenu (meerdere selecties)
Een keuzemenu met vooraf bepaalde items, waaruit de gebruiker meerdere items kan selecteren
Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie geeft de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn zeer nuttig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen.(lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie uit van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)

Product (enkele selectie)
Een overzicht met verschillende vooraf bepaalde items, waaruit de gebruiker één item kan selecteren. De items van dit veld kunnen een afbeelding bevatten. Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie geeft de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn zeer nuttig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen.(lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie uit van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)

Product (meerdere selecties)

Een overzicht met verschillende vooraf bepaalde items, waaruit de gebruiker meerdere items kan selecteren. De items van dit veld kunnen een afbeelding bevatten. Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie geeft de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn zeer nuttig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen.(lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie uit van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)
 • Limiet per bestelling: Geef aan hoeveel producten mogen geselecteerd worden per inschrijving. 

Keuzerondje (enkele selectie)
Een lijst met één keuzerondje per item, waaruit de gebruiker één item kan selecteren. 
Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie geeft de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn zeer nuttig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen.(lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie uit van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)

Selectievakje
Een lijst met één selectievakje per item, waaruit de gebruiker meerdere items kan selecteren
Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Type: Bepaal welke type items je wenst toe te voegen. Deze optie geeft de mogelijkheid om naast manuele items toe te voegen ook bestaande groepen, contactfuncties, lidmaatschap types, resources, bedrijven, contacten of waarden van extra velden toe te voegen. Deze laatste opties zijn zeer nuttig voor het verwerken en converteren van inschrijvingen.(lees meer)
 • Voorraad: Bepaal hoeveel keer een optie uit van het veld geselecteerd mag worden. Wanneer dit aantal is bereikt, kan het veld niet meer geselecteerd worden. (lees meer over voorraad)

Tekstveld (enkele lijn)
Veld om een vrije tekstwaarde op te vragen. Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Value: Bepaal een vooraf ingestelde waarde die ingevuld wordt in het veld.
 • Max Length: Bepaal de maximum lengte van de tekst die wordt ingegeven (in aantal gebruikte karakters).
 • Validatie: Bepaal aan welke voorwaarde de opgegeven tekst moet voldoen. Opties zijn:
  • Geldig e-mailadres: Controleer of de opgegeven waarde een correct email adres formaat bevat. (Dit is geen controle of het email adres bestaat)
  • Geldig tijdstip: Controleer of de opgegeven waarde een geldig tijdstip bevat volgens formaat 00:00. 
  • Enkel alfanumerieke gegevens
  • Enkel cijfers
  • Enkel alfabetische gegevens

Tekstveld (meerdere lijnen)
Veld om een een langere en uitgebreidere vrije tekstwaarde op te vragen. Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Value: Bepaal een vooraf ingestelde waarde die ingevuld wordt in het veld.
 • Placeholder: Bepaal welke tekst wordt weergegeven in het veld wanneer dit leeg is.
 • Max Length: Bepaal de maximum lengte van de tekst die wordt ingegeven (in aantal karakters).
 • Rows: Bepaal de hoogte van het veld (in tekstregels).

Bestand
Veld om een een bestand op te vragen. Het bestand wordt op de server opgeslagen en is raadpleegbaar.  

 

Geavanceerde velden

Reservatie

Via dit veld kan de gebruiker een resource reserveren. Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Type: Bepaal of het om een reservatie van een resource of een reservatie van een resource categorie gaat.
 • Item: Bepaal welke resource(s) / resource categorie(ën) gereserveerd kan / kunnen worden. 
 • Slot type: Bepaal of je voor de reservatie van de resources wenst te werken met voorgedefinieerd tijdsloten of een vrije tijdslot selectie.   
 • Predefined slot
  • Time slot: Bepaal het tijdslot voor de reservatie.
  • Slot occupation: Bepaalt hoeveel procent van de resource gereserveerd is. Bijv. indien ingesteld op 50%, kunnen twee gebruikers dezelfde resource reserveren voor eenzelfde tijdslot.
  • Max. amount of bookings: Het maximum aantal reservaties voor het formulierveld in kwestie.
 • Free slot selection
  • Slot size: Duur van het tijdslot in minuten, uren of dagen.
  • Slot amount (min / max): Het minimum / maximum aantal tijdsloten dat gereserveerd kan worden per formulierveld.
  • Slot occupation: Bepaalt hoeveel procent van de resource gereserveerd is. Bijv. indien ingesteld op 50%, kunnen twee gebruikers dezelfde resource reserveren voor eenzelfde tijdslot.
  • Max amount of bookings: Bepaal het maximum aantal reservaties voor het formulierveld in kwestie.
  • Availability and pricing: Bepaal wanneer en aan welke tarieven de resource(s) gereserveerd kan / kunnen worden.
Reservatie in de agenda weergeven? Dat kan. Map het veld correct en vink onder het tabblad 'formulier instellingen' - 'verwerk inschrijvingen' de optie 'create booking' en 'toon in agenda' aan.

 

Er zijn 2 manieren om een resource ter beschikking te stellen voor reservatie, via de formulierenmodule (bovenstaande manier) én via de reservatiemodule. Het verschil? Via de formulierenmodule kan je geen goedkeuring inschakelen. De reservatie resulteert dus meteen in een bevestiging. Via de reservatiemodule kan je reservaties goedkeuren / afkeuren, voorwaarden instellen over wie mag reserveren en hoe vaak, ... 

 

Bedrag
Veld om een bedrag of korting in rekening te brengen (lees meer). Het veld bevat naast de standaard opties ook volgende opties:

 • Value: Bepaal de grote van het aangerekende bedrag of korting.
 • Type: Bepaal of het om een vast bedrag gaat of een procentuele waarde.
 • Aangerekend bedrag: Bepaal of het bedrag of de korting één keer wordt aangerekend of één keer per gespecifieerd product. 
 • Bedrag toepassen op: Bepaal op welke producten het procentuele bedrag wordt aangerekend. (Deze optie is enkel beschikbaar indien type= percentage). Gebruik deze optie om bv. een procentuele korting te geven op slechts enkele producten die geselecteerd werden in het formulier. 
 • Maak het bedrag aanpasbaar: Bepaal of de gebruiker zelf het bedrag mag bepalen. (Deze optie is enkel beschikbaar indien type= vast).
  Gebruik deze optie om vrije donaties te ontvangen. 
 • Aanrekenen: Bepaal wanneer het bedrag aangerekend wordt. 

 Twizzit contact
Dit veld biedt de mogelijkheid om gebruiker een contact te laten opzoeken en het formulier en de gegevens van dit contact in het formulier in toe voegen (met behulp van de optie 'prefill')of logica toe te voegen op basis van deze contacten. Door dit veld toe te voegen aan het formulier kunnen persoonsgegevens van contacten zichtbaar worden voor derden. Zorg ervoor dat dit voldoet aan het privacybeleid van uw organisatie. Gebruik deze optie om bv. een korting te geven op basis van voorwaarden van andere contacten (bv: familiekorting) of het werk voor het invullen van het formulier te verlichten. 

Foutmelding
Dit veld voert een controle uit op de geldigheid van de ingevulde waarden in het formulier. Indien de voorwaarden niet zijn voldaan, wordt een foutmelding weergegeven en kan formulier niet verzonden worden. 
Dit veld bevat naast enkele standaard opties de mogelijkheid om zelf een foutboodschap op te geven.
Voorbeeld toepassing: Geef een foutmelding weer indien iemand probeert in te schrijven met een geboortedatum < 18 jaar.

Ingegeven tekstwaarden
Dit veld genereert een dropdownlijst die de waarden bevat die door andere gebruikers werden ingegeven in een tekstveld van het formulier. Het veld bevat naast de standaard opties ook de optie 'tekst veld', waarmee bepaald kan worden van welk veld in het formulier de waarden weergegeven dienen te worden. 
Voorbeeld toepassing: Creëer met inschrijvingen de mogelijkheid om in te schrijven voor een tornooi, waarbij gebruikers OF een nieuw team inschrijven, OF individueel aansluiten bij een reeds ingeschreven team.

Voorbeeld toepassing: Creëer met inschrijvingen de mogelijkheid om tafelschikkingen te organiseren voor een event, waarbij gebruikers OF een nieuwe tafel inschrijven, OF individueel aansluiten bij een reeds ingeschreven tafel. 

 

Velden voor indeling en opmaak

Koptekst
Veld dat een header toevoegt aan het formulier. Headers worden niet opgenomen in de gegevensset van de inschrijving maar worden enkel weergeven op het formulier. Naast de tekst die in de header wordt weergegeven kan ook de grootte van de header ingesteld worden.

Paragraaf
Veld dat een paragraaf met een omschrijving toevoegt aan het formulier. Paragrafen worden niet opgenomen in de gegevensset van de inschrijving maar worden enkel weergeven op het formulier. De inhoud en de opmaak van de paragraaf is vrij te bepalen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van links, foto's en video's.  

 

 

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken