Logica toevoegen

Gebruik logica in formulieren om ervoor te zorgen dat een vraag enkel verschijnt wanneer aan een voorwaarde voldaan wordt. Op deze manier kan je contactgegevens opvragen per persoon die zich inschrijft of extra keuzes tonen wanneer een bepaalde optie geselecteerd wordt. 

Maak een veld verplicht of laat het enkel verschijnen onder bepaalde voorwaarde door gebruik te maken van logica.  Volg hiervoor volgende stappen:

 1. Klik op het potloodje rechts bovenaan de vraag waarop je de logica wenst toe te passen. 
 2. Klik op het veld "Toon" of "Verplicht veld" en selecteer de optie "wanneer"
 3. Een popup verschijnt waarin de voorwaarden bepaald kunnen worden. Klik hier op de knop "+ voeg nieuwe voorwaarde toe"
 4. Selecteer op basis waarvan je deze voorwaarde wil opstellen. Maak een keuze uit volgende opties: 
  1. Een "ingevulde waarde in het formulier": Dit is een antwoord gegeven in een bovenstaand veld. 
  2. De "huidige datum": Toon een veld enkel wanneer het formulier ingevuld wordt voor of na een bepaalde datum. Hierbij kan je dus instellen dat een korting enkel wordt getoond en aangerekend wanneer ingeschreven wordt voor een bepaalde datum om zo een vroegboekkorting toe te voegen. 
  3. Het "contact dat het formulier invult": Voeg een voorwaarde toe op basis van de gegevens van de ingelogde gebruiker.
  4. Het "contact geselecteerd in het veld Twizzit contact": Dit veld wordt enkel getoond indien het formulier een Twizzit contact veld bevat. Dit geeft je de mogelijkheid logica toe te voegen op basis van de gegevens van het geselecteerde contact.
 5. Klik op de knop "voeg een nieuwe voorwaarde toe (EN)" om een extra voorwaarde toe te voegen waarbij aan beide voorwaarde voldaan dient te worden voor het veld getoond wordt of kies voor de groene link "+ voeg groep voorwaarden toe (OF)" om een extra voorwaarde toe te voegen waarbij aan één van de voorwaarden dient voldaan te worden om het veld te zien te krijgen. 
 6. Klik op "opslaan" om de voorwaarden op te slaan.
Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken