Inschrijvingen manueel verwerken

 Link inschrijvingen aan CRM om zo je database up-to-date te houden, gemakkelijk te communiceren met de ingeschreven personen, de historiek van inschrijvingen van een contact te kunnen bekijken,...

Om een inschrijving te kunnen converteren of linken is het belangrijk dat de juiste velden in het formulier gelinkt zijn aan de overeenkomstige velden in het contactprofiel. Lees er hier meer over.

 

Om een inschrijving te linken aan een bestaand contact of een nieuw contact aan te maken op basis van de gegevens in het formulier, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
  2. Klik op het aantal inschrijvingen onder het gewenste formulier
  3. Kies de inschrijving die je wenst te linken en open deze
  4. Klik op "creëer contact voor Persoon X" of "link aan Persoon X".
Klik ook op Acties om een familie te creëren of de persoon aan een bedrijf of resource te linken.

 

Wil je alle inschrijvingen automatisch linken aan een nieuw of bestaand contact? Stel dit dan in onder formulierinstellingen. Lees er hier meer over.

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken