Online betalingen activeren

Online betalingen activeren

Wanneer aan een inschrijving een betaling gekoppeld is, kan deze in het formulier worden geïntegreerd en online betaald worden door de ingeschreven persoon. Dit bespaart de secretaris van de club heel wat werk en maakt ook de opvolging overzichtelijker.

Betalingen kunnen gekoppeld worden aan volgende velden: 

 • Product 
 • Bedrag
 • Dropdown
 • Radio (multiple choice)

Deze online betalingen zijn volledig betrouwbaar door een samenwerking tussen Twizzit en pom.be.

Activeer online betalingen in een inschrijvingsformulier via de volgende stappen:

 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op "formulierinstellingen" onder het gewenste formulier
 3. Klik op de tab "betalingen"
 4. Selecteer "online betalingen activeren"
 5. Accepteer de algemene voorwaarden
 6. Klik op "opslaan".
Indien je gebruik wil maken van online betalingen, is het cruciaal dat de prijszetting in het formulier geactiveerd is.

 

Wens je de gebruiker ook de mogelijkheid te geven later te betalen, vink dat het vakje 'later betalen toestaan' aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven het formulier te verzenden zonder te betalen. Nadien kun je de inschrijvingen filteren op 'niet betaald' en via de knop 'acties' een betalingsherinnering versturen. In die mail komt dan een link via dewelke de persoon die inschreef alsnog kan betalen.

 

 

Een nieuwe rekening toevoegen

Voeg eenvoudigweg nieuwe rekeningen toe, waarop eindgebruikers het verschuldigde bedrag kunnen storten.

 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op "formulierinstellingen" onder het gewenste formulier
 3. Klik op de tab "betalingen"
 4. Selecteer "online betalingen activeren"
 5. Accepteer de algemene voorwaarden
 6. Klik op de blauwe knop "rekening toevoegen"
 7. Vul de gevraagde gegevens in
 8. Klik op "volgende"
 9. Betaal de eenmalige opstartkost van €49 (excl. BTW).
Voer de betaling van de eenmalige opstartkost uit met de rekening die je wenst toe te voegen. Indien je dit met een andere rekening betaalt, zal deze geweigerd worden.
 
De goedkeuring van een nieuwe rekening kan tot 14 dagen in beslag nemen.
 
Vanaf het moment dat de rekening geactiveerd werd, kan u beginnen met online betalingen te ontvangen. De transactiekost hiervoor bedraagt steeds 0,75% + €0,3 (exclusief BTW). Er geldt een maximum transactiekost van €2,5/transactie.

 

Online betalingen opvolgen

Krijg een duidelijk overzicht van zowel de uitgevoerde als de nog te innen betalingen, door je door volgende stappen heen te navigeren:
 
 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op "x inschrijvingen"
 3. Klik op filter om te filteren op betalingsstatus.
Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken