Tags toevoegen aan formulier

Tags geven gebruikers de mogelijkheid formulieren gemakkelijk terug te vinden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn indien je meerdere kampen organiseert. Dan kan de gebruiker bijvoorbeeld filteren op een tag die de leeftijd aangeeft en op locatie. 

Voeg tags toe aan formulier

Om tags toe te voegen aan een formulier, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de "formulier instellingen"
  2. Scrol tot aan de sectie "weergave"
  3. Selecteer de gewenste tag
  4. Klik op "opslaan"

Beheer tags

Wil je de beschikbare tags binnen jouw organisatie beheren? Ga dan als volgt te werk: 

  1. Open de "formulier instellingen"
  2. Scrol tot aan de sectie "weergave"
  3. Klik op de link "beheer tags
  4. Kies of je een categorie of tag wil toevoegen
  5. Klik op "opslaan"

Wanneer een contact tags binnen dezelfde categorie selecteert worden de resultaten weergegeven die de ene OF de andere tag bevatten. Wanneer tags worden geselecteerd over verschillende categorieën heen dan zullen de resultaten de formulieren weergeven die de ene EN de andere tag bevatten. 

 

Wanneer je het "beheer tags" scherm opent, kan je tevens tags verplaatsen van categorie of tags verwijderen. Bij het verwijderen van een tag zal deze verwijderd worden van alle formulieren waar de tag in kwestie op dat moment aan gelinkt is. 

 

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijving verwijderen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen manueel verwerken
Inschrijvingen automatisch verwerken
Contact ontkoppelen van inschrijving
Gepersonaliseerde documenten manueel / automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
E-tickets raadplegen en beheren
Twizzit ticketing app gebruiken
FAQ
Ik krijg een reCAPTCHA foutmelding bij het verzenden van een formulier. Hoe komt dit?
Hoe bouw ik een formulier op waar leden onze algemene voorwaarden / privacy policy (GDPR) kunnen goedkeuren?