Facturatiemodel aanmaken en beheren

 

Model toevoegen

Creëer een model om automatische berekeningen te genereren. Dit model is een combinatie van verschillende voorwaarden die de automatische berekening van het te betalen bedrag voor jou uitvoert. Volg onderstaand stappenplan om een model toe te voegen:

 1. Open de module "facturatie"
 2. Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend
 3. Selecteer de tab "genereer meerdere facturen"
 4. Klik op "maak nieuw model aan"
 5. Geef je model een titel
 6. Kopieer indien gewenst een reeds bestaand model
 7. Vink de optie "gebruik dit model als standaard aan", indien je dit model automatisch wenst toe te passen bij het aanmaken van een nieuwe factuur binnen dit register
 8. Klik op "opslaan". 

Lijnen toevoegen aan model

Voeg lijnen toe aan jouw model door op de groene knop "+ nieuwe lijn toevoegen" te klikken. Lijnen zijn de verschillende items die op de factuur kunnen verschijnen. Geef voor elke lijn de volgende informatie op:

 • Aantal: Bepaal hoeveel keer de lijn aangerekend mag worden. (Bv: één keer per familie of één keer per contact.)
 • Omschrijving lijn: Dit is de omschrijving die voor de ontvanger zichtbaar zal zijn op de factuur.
 • Accountancy nummer: een nummer dat aangeeft op welke rekening het bedrag van deze regel geboekt dient te worden. Dit is een optioneel veld.
 • Bedrag: Bedrag van de lijn die aangerekend wordt, steeds exclusief BTW.
 • Type: Het type van het bedrag. Maak hier je keuze uit volgende opties:
  • €: voor een bedrag uitgedrukt in euro
  • %: voor een bedrag uitgedrukt in percent (bv: indien je 10% korting wenst te geven)
  • Bovengrens: wanneer het eindtotaal van een factuur een bepaalde grens niet mag overschrijden (in euro).
  • Ondergrens: het minimumbedrag dat de ontvanger dient te betalen (in euro).
  • Contract totaal: het totaal bedrag van het contract wordt aangerekend.
  • Reservatie totaal: Het totaal bedrag van de reservatie wordt aangerekend.
 • BTW: Het gehanteerde btw-tarief.

De volgorde van de lijnen kunnen een invloed hebben op de berekening van een factuur. 

 

Voegde je geen voorwaarden toe aan een bepaalde lijn? Dan wordt deze automatisch aan elke factuur toegevoegd.

 

Gebruik ook tags in de omschrijving van je lijnen, om deze te personaliseren. Hier kan je gebruik maken van volgende tags: 

 

 • CONTACTFULLNAME : Gebruik deze tag om de naam van het contact op de factuur te laten verschijnen (enkel beschikbaar indien deze lijn per contact wordt aangerekend).
 • ACTIVITY_NAME : Gebruik deze tag om de naam van de activiteit die gefactureerd wordt te laten verschijnen  (enkel beschikbaar indien deze lijn per activiteit wordt aangerekend).
 • CONTRACT_NAME :Gebruik deze tag om de naam van het contract dat gefactureerd wordt te laten verschijnen  (enkel beschikbaar indien deze lijn per contract wordt aangerekend).
 • GROUP_NAME : Gebruik deze tag om de naam van de groep die gefactureerd wordt te laten verschijnen  (enkel beschikbaar indien deze lijn per groep wordt aangerekend).
 • MEMBERSHIP_TYPE : Gebruik deze tag om de naam van het lidmaatschap dat gefactureerd wordt te laten verschijnen  (enkel beschikbaar indien deze lijn per lidmaatschap wordt aangerekend).
 • RESOURCE_NAME : Gebruik deze tag om de naam van de resource die gefactureerd wordt te laten verschijnen  (enkel beschikbaar indien deze lijn per resource wordt aangerekend).

Voorwaarden toevoegen aan model

Voeg voorwaarden toe aan de lijnen binnen het model, zodat deze enkel verschijnen in specifieke gevallen. Volg onderstaand stappenplan om voorwaarden toe te voegen:

 1. Open de lijn waarvoor je een voorwaarde wenst toe te voegen door op het pijltje voor de lijn te klikken
 2. Klik op "voorwaarde toevoegen"
 3. Vul de gewenste voorwaarde in met behulp van de gevraagde criteria
 4. Klik op "opslaan".
Geef om een voorbeeld te bekijken van een factuur onderaan de naam van een contact, familie of bedrijf in.
 

 

Acties voor het model

Naast de knop om facturen te genereren/simuleren vind je een knop "acties". Klik hierop om volgende opties voor het model terug te vinden:

 • "Simuleer/genereer facturen". Lees er hier meer over.
 • "Model aanpassen": Hiermee kan je het model later aanpassen (wanneer de tarieven wijzigen bijvoorbeeld)
 • "Instellen als default": Dit wil zeggen dat geselecteerde model als standaardmodel wordt ingesteld.
 • "Model verwijderen": Hier kan je het geopende model verwijderen.

Bij de opstart van stelt Twizzit voor elke organisatie een model in. Hiervoor mag je steeds contact opnemen via de ingebouwde supportmodule.

Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen (in bulk) exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers