Waarom werken met contracten?

In lijn met de regelgeving rond verenigingswerkers en vrijwilligerswerking dien je als club / organisatie een overeenkomst af te sluiten die de afspraken rond vergoedingen vastlegt tussen de verenigingswerker / vrijwilliger en je club / organisatie.

Was this helpful?
Over de module registraties
Waarom de module registraties gebruiken?
Contracten maken / beheren
Waarom werken met contracten?
Nieuw contract opstellen
Contracten beheren
Registraties toevoegen / beheren
Registratie toevoegen
Registratie valideren
Registratie verwerken
Registratie verwijderen