Contracten beheren

Contracten activeren / desactiveren

Pas de status van je contract aan door het te activeren of te desactiveren. Hierbij raden we aan om contracten die nog in de conceptfase zitten, op inactief te plaatsen. Wanneer het contract definitief is, kun je het activeren. Het contract wordt dan zichtbaar voor de gelinkte contacten via de module ‘mijn taken en registraties’.Om contracten te activeren of desactiveren, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘beheer registraties’.

 2. Klik bovenaan op het tabblad ‘contracten’.

 3. Vink het/de gewenste contract(en)

 4. Bovenaan het overzicht verschijnt nu de knop ‘acties’. Klik hierop en kies voor ‘activeren’ of ‘desactiveren’.

 5. Tot slot klik je op ‘bevestigen’.

Contracten archiveren / dearchiveren

Contracten die vervallen zijn, kun je archiveren. Zo behoud je een duidelijk onderscheid tussen de  lopende, actieve contracten en verlopen, niet-actieve contracten. Wil je opnieuw aan de slag met een gearchiveerd contract, dan kan je dit steeds dearchiveren.

Om contracten te archiveren, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘beheer registraties’.

 2. Klik bovenaan op het tabblad ‘contracten’.

 3. Vink het/de gewenste contract(en)

 4. Bovenaan de lijst verschijnt de knop ‘acties’. Klik hierop en kies voor ‘archiveren’.

 5. Tot slot klik je op ‘bevestigen’.

Om contracten te dearchiveren, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘beheer registraties’.

 2. Klik bovenaan op het tabblad ‘contracten’ en vervolgens op tabblad ‘gearchiveerde contracten’.

 3. Vink het/de gewenste contract(en)

 4. Bovenaan de lijst verschijnt de knop ‘acties’. Klik hierop en kies voor ‘dearchiveren’.

 5. Tot slot klik je op ‘bevestigen’.

Contracten verwijderen

Om contracten te verwijderen, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘beheer registraties’.

 2. Klik bovenaan op het tabblad ‘contracten’.

 3. Klik het gewenste contract open.

 4. Klik vervolgens rechts bovenaan op het icoon met de drie bolletjes en klik op ‘verwijderen’.

Let op: Het is enkel mogelijk om een contract te verwijderen dat nog niet gevalideerd of ondertekend is door het contact gelinkt aan het contract. Anders gezegd, contracten die al gevalideerd of ondertekend zijn, kun je niet meer verwijderen. Je kan ze wel desactiveren.

 

Was this helpful?
Over de module registraties
Waarom de module registraties gebruiken?
Contracten maken / beheren
Waarom werken met contracten?
Nieuw contract opstellen
Contracten beheren
Registraties toevoegen / beheren
Registratie toevoegen
Registratie valideren
Registratie verwerken
Registratie verwijderen