Algemene instellingen registers

Wanneer je een register toevoegt, word je automatisch naar de instellingen van dat register doorverwezen. Hier kan je verschillende algemene instellingen aanpassen aan jouw voorkeuren. Wil je de instellingen aanpassen nadat je het register reeds hebt aangemaakt, ga dan als volgt te werk: 

 1. Open de module "facturatie"
 2. Klik op het register waarvoor je de instellingen wenst aan te passen
 3. Klik op de tab "instellingen"
 4. Voer de gewenste aanpassingen uit
 5. Klik op "opslaan". 

Hier kan je volgende instellingen aanpassen: 

 • "Naam van het register": Voer hier de naam van het register in. Deze wordt niet getoond op de uiteindelijke facturen.
 • "Prefix document nummer": Dit wordt toegevoegd aan het nummer van elk document. Wanneer je deze aanpast start de nummering opnieuw (dwz vanaf 000001). Verander de prefix van het register om de telling erin te resetten. Dit kan van pas komen bij de start van een nieuwe jaargang of seizoen.
 • "Standaard vervaldag": Gebruik deze instelling om de vervaldag automatisch te berekenen bij het opstellen van een nieuw document. Gebruik je bv. 2 weken dan zal de vervaldag van het document automatisch 2 weken na de facturatiedatum zijn.
 • "Standaard leveringsdatum": Een verplicht veld dat op elke factuur weergegeven dient te worden. Ook de leveringsdatum wordt automatisch berekend op basis van de facturatiedatum. Standaard valt de leveringsdatum van de producten of diensten samen met de creatiedatum van de factuur (= 0 dagen).
 • "Standaard BTW tarief": Geef het standaard BTW tarief op dat binnen het register wordt gehanteerd. Het BTW tarief kan bij het aanmaken van een factuur nog overschreven worden.
 • "Archiveer register": Vink deze optie aan om facturen enkel te tonen binnen de module Facturatie en niet in de profielen van de gebruikers
Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen (in bulk) exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers