Werken met labels

Gebruik labels om statussen verder te specificeren. Labels zijn eigenschappen die je zelf kan instellen en toekennen aan een bepaalde factuur.

Label toevoegen

Om een label toe te voegen ga je als volgt te werk:

 1. Open de module 'facturatie'.
 2. Open het register.
 3. Open een willekeurige factuur door erop te klikken.
 4. Klik op 'acties'.
 5. Kies 'label aanpassen'.
 6. Klik op 'beheer labels'.
 7. Geef een naam op voor het label dat je wenst toe te voegen.
 8. Selecteer de kleur van het label.
 9. Klik op 'toevoegen'.

Label toekennen aan factuur

Een label toekennen aan een bepaalde factuur, doe je als volgt:

 1. Open de module 'facturatie'.
 2. Open het gewenste register.
 3. Open de factuur waaraan je een label wenst toe te voegen door erop te klikken.
 4. Klik op 'acties'.
 5. Kies 'label aanpassen'.
 6. Selecteer het gewenste label.
 7. Klik op 'opslaan'.

Een label in bulk aan meerdere facturen toevoegen, doe je als volgt:

 1. Open de module 'facturatie'.

 2. Open het gewenste register.

 3. Vink in het overzicht de facturen aan waaraan je een label wenst toe te voegen.

 4. Klik bovenaan op de knop 'acties'.

 5. Kies voor 'label aanpassen'.

 6. Kies het gewenste label of voeg een label toe via 'beheer labels'.

 7. Klik op 'opslaan'.

 

Een goed label kan je voor meerdere facturen gebruiken. Voorkom te specifieke labels en beperk het aantal gebruikte labels.

 

Gebruik ook labels bij het instellen van de betalingsherinneringen. Sluit mensen uit van deze herinneringen op basis van het label. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een factuur met het label 'gespreide betaling' steeds betalingsherinneringen blijft ontvangen.
Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers