Crediteren en debiteren

Wens je aanpassingen aan te brengen aan eerder verzonden facturen? Dat kan uiteraard. Maak hiervoor gebruik van credit en debet nota’s.

Credit nota’s compenseren een bedrag dat te veel werd gefactureerd. Vandaar dat bedragen op creditnota’s steeds negatief zijn. Debet nota’s worden gebruikt om extra bedragen aan te rekenen. Bijvoorbeeld in het geval van laattijdige betaling.

Voeg een credit of debet nota toe, aan de hand van volgend stappenplan:

  1. Open de module "facturatie"
  2. Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend
  3. Open de factuur waar je een debet of creditnota aan wenst toe te voegen
  4. Klik op "acties"
  5. Kies voor "crediteer" of "debiteer"
  6. Kies een template
  7. Controleer aan welk document de nota gekoppeld dient te worden
  8. Controleer de gegevens op de factuur en corrigeer of vul aan waar nodig
  9. Klik op "opslaan".

Credit en debet nota’s worden net zoals facturen opgevolgd in de tab "documenten" van het register. Gebruik de "filterfunctie: type" om bijvoorbeeld enkel credit nota’s te tonen.

 

Bij het crediteren van een factuur wordt het te betalen bedrag van de geselecteerde factuur automatisch aangepast in het overzicht.
Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen (in bulk) exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers