Seizoen toevoegen

Vooraleer je nieuwe groepen of teams kunt toevoegen, dien je een nieuw seizoen aan te maken. Onderstaand stappenplan legt je uit hoe je een nieuw seizoen aanmaakt:

  1. Open de module 'instellingen' in de beheerzone.
  2. Klik op 'seizoenen'.
  3. Klik rechts onderaan op de groene '+' knop.
  4. Geef je seizoen een naam (vb. 2022-2023).
  5. Kies een start- en einddatum voor je seizoen.
  6. Selecteer of dit al dan niet het huidige seizoen is. 
  7. Selecteer of dit seizoen al dan niet actief geplaatst mag worden.
  8. Klik op 'opslaan'.

 

Het huidig seizoen is het seizoen dat standaard geselecteerd wordt. Er kan slechts één huidig seizoen zijn per organisatie.

 

Er moet altijd minstens één seizoen actief zijn.

 

Enkel wanneer je een seizoen actief plaatst, kun je het seizoen raadplegen in andere modules  binnen Twizzit (zoals bijv. de groepenmodule om groepen aan te maken voor het seizoen in kwestie).

 

Gebruik seizoenen ook om groepen te archiveren. Twizzit toont standaard de groepen van het huidige seizoen. Door een nieuw seizoen aan te maken, kan je dus de groepen van het vorige seizoen archiveren.
Was this helpful?
Volgende: Over groepen
Over de module beheer groepen
Waarom de module groepen gebruiken?
Werken met seizoenen
Waarom werken met seizoenen?
Seizoen toevoegen
Groepen maken / beheren
Over groepen
Groep toevoegen
Groepen overzicht
Extra velden toevoegen aan groepen
Groepen kopiëren
Groepsfoto toevoegen
Groepen zoeken
Groepen (des)activeren
Groepen exporteren
Groepen verwijderen
Groepen samenstellen
Groepen manueel samenstellen
Groepen automatisch samenstellen
Groepen synchroniseren
Teams / groepen synchroniseren
Groepen communiceren
Groepen communiceren via de app
Groepen communiceren via de website
FAQ
Werken met A en B teams