Groepen communiceren via de website

Wil je de groepsindeling van één of meerdere groepen publiceren op de website? Dat kan via een widget. Om een groepswidget toe te voegen aan je website, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de module 'website lay-out'.
  2. Klik rechts op het icoontje 'pagina's'.
  3. Klik vervolgens op 'toevoegen'.
  4. Geef de pagina een naam en klik op 'widget toevoegen'.
  5. Kies voor de widget 'groups presentation'.
  6. Kies of je alle groepen wenst weer te geven of enkel een bepaald groep type, categorie of een beperkt aantal groepen.
  7. Kies de volgorde waarin de groepen dienen worden weergegeven.
  8. Kies de functies die je wenst weer te geven.
  9. Selecteer per functie welke gegevens je wenst te tonen.
  10. Klik 2 keer op 'opslaan'. 
Was this helpful?
Over de module beheer groepen
Waarom de module groepen gebruiken?
Werken met seizoenen
Waarom werken met seizoenen?
Seizoen toevoegen
Groepen maken / beheren
Over groepen
Groep toevoegen
Groepen overzicht
Extra velden toevoegen aan groepen
Groepen kopiëren
Groepsfoto toevoegen
Groepen zoeken
Groepen (des)activeren
Groepen exporteren
Groepen verwijderen
Groepen samenstellen
Groepen manueel samenstellen
Groepen automatisch samenstellen
Groepen synchroniseren
Teams / groepen synchroniseren
Groepen communiceren
Groepen communiceren via de app
Groepen communiceren via de website
FAQ
Werken met A en B teams