Groepen exporteren

Om één of meerdere groepen te exporteren via Excel of CSV ga je als volgt te werk:

  1. Open de module 'beheer groepen'.
  2. Vink de groep(en) aan die je wenst te exporteren.
  3. Klik bovenaan op de knop 'acties'.
  4. Kies voor de optie 'Exporteren (Excel)' of 'Exporteren (CSV)'.

Een tweede werkwijze om een groep te exporteren, tonen we je in volgende video

 

 

 

Was this helpful?
Over de module beheer groepen
Waarom de module groepen gebruiken?
Werken met seizoenen
Waarom werken met seizoenen?
Seizoen toevoegen
Groepen maken / beheren
Over groepen
Groep toevoegen
Groepen overzicht
Extra velden toevoegen aan groepen
Groepen kopiëren
Groepsfoto toevoegen
Groepen zoeken
Groepen (des)activeren
Groepen exporteren
Groepen verwijderen
Groepen samenstellen
Groepen manueel samenstellen
Groepen automatisch samenstellen
Groepen synchroniseren
Teams / groepen synchroniseren
Groepen communiceren
Groepen communiceren via de app
Groepen communiceren via de website
FAQ
Werken met A en B teams