Over beheer graden

Via de module beheer graden beheer je de graden (diploma’s) binnen je organisatie. Je brengt er eenvoudig de beschikbare graden in kaart, bepaalt er de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om over te gaan naar een volgende graad en verwerkt er informatie over behaalde examens. Per lid kun je heel eenvoudig de voortgang analyseren en opvolgen wie in aanmerking komt voor een volgende graad. Kortom, dankzij de module beheer graden kun je de graden en diploma’s binnen je organisatie efficiënt en foutloos opvolgen.

De module beheer graden is beschikbaar op aanvraag.

 

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren