Instellingen van evaluatieformulier bepalen

Pas aan de hand van de evaluatie-instellingen de formulieren aan op maat van jouw club. Hier kan je volgende instellingen aanpassen:

 1. "verloop van de evaluatie":
  1. Evaluatie per groep: Wanneer de evaluatie voor verschillende personen tegelijkertijd afgenomen wordt.
  2. Evaluatie per contact: Wanneer het gaat om een individuele beoordeling en de persoon die de evaluatie uitvoert de resultaten toevoegt per persoon.
  3. Gebruikers evalueren zichzelf: Indien het een zelfevaluatie betreft.
 2. "Wie wordt geëvalueerd": Bepaal op basis van de verschillende functies binnen de groep wie er geëvalueerd kan worden.
 3. "Wie kan er evalueren": Deze instelling bepaalt wie het evaluatieformulier kan invullen en bijgevolg de evaluatie kan afnemen.
 4. Het aanvinken van de optie "beperk tot" een bepaald interval geeft je de mogelijkheid om te bepalen in welke periode evaluaties kunnen worden toegevoegd.
 5. Tot slot krijgt u ook de mogelijkheid om meldingen te verzenden wanneer een evaluatie wordt toegevoegd. Deze melding kan zowel naar het geëvalueerde contact als naar een door jou gekozen contact (bv: de hoofdtrainer).
 6. Klik  op "opslaan".
Wie uiteindelijk evaluaties kan bekijken en toevoegen wordt bepaald door het toegangsbeheer. Gebruik de module"beheer toegangen" om de juiste personen toegang te geven.
Was this helpful?
Over de module evaluaties
Waarom de evaluatie module gebruiken?
Evaluaties opstarten
Over evaluatieformulieren
Evaluatieformulier opstellen
Instellingen van evaluatieformulier bepalen
Evaluaties afnemen
Een evaluatie toevoegen
Een team evaluatie toevoegen
Een individuele evaluatie toevoegen
Een zelfevaluatie toevoegen
Evaluaties analyseren
Een analyse maken van een evaluatie
Evaluaties beheren
Evaluaties filteren
Evaluaties bewerken
Evaluaties verwijderen
Evaluaties communiceren
Evaluaties communiceren met de geëvalueerde
Evaluaties communiceren met de trainer / beheerder