Evaluatieformulier opstellen

Evaluatieformulier toevoegen

Voeg evaluatieformulieren toe aan jouw clubpagina om gebruik te maken van de Evaluatiemodule van Twizzit.

Voeg enkel nieuwe formulieren toe wanneer je personen met een verschillende rol binnen de club wenst te evalueren of indien de evaluatiecriteria verschillend zijn, zodat de geëvalueerde een overzichtelijk beeld krijgt van zijn evolutie.

 

Volg volgende stappen, om een evaluatieformulier toe te voegen:

 1. Klik de module "beheer evaluaties" aan
 2. Selecteer de tab "instellingen"
 3. Klik op "+"
 4. Geef je formulier een naam en kies of het actief dient te zijn
 5. Klik op "opslaan".

Thema’s toevoegen

Maak gebruik van algemene thema’s om een gestructureerd evaluatieformulier op te bouwen. Goede voorbeelden van thema’s zijn fysiek, tactiek en techniek.

Voeg thema’s toe aan je evaluatieformulier aan de hand van volgende stappen:

 1. Klik de module "beheer evaluaties" aan
 2. Selecteer de tab "instellingen"
 3. Open het evaluatieformulier
 4. Klik op "thema toevoegen"
 5. Kies een naam voor het thema
 6. Geef het thema een wegingsfactor om het belang ervan te bepalen
 7. Sla het thema op.

Criteria toevoegen

Voeg criteria toe aan het evaluatieformulier. Dit zijn de uiteindelijke vragen die door de eindgebruiker ingevuld dienen te worden om de evaluatie te voltooien. Klik hiervoor onder het thema op Criterium toevoegen en maak vervolgens je keuze uit verschillende soorten criteria:

 • Numeriek: Voor het ingeven van numerieke waarden, al dan niet in combinatie met een opmerking.
 • Multiple choice: Voor het ingeven van op voorhand gedefinieerde waarden en eventuele opmerkingen.
 • Relatieve volgorde: Voor het ordenen van de geëvalueerde personen. Deze optie kan handig zijn wanneer de volgorde van de geëvalueerde sporters belangrijker is dan de individuele score behaald door de sporter voor dit specifieke criterium.
 • Tekst: Voor het ingeven van een tekst door de persoon die de evaluaties afneemt.
Kies een criteriatype naar keuze, maar hou er rekening mee dat tekstuele criteria moeilijker te analyseren zijn

 

Volg vervolgens onderstaande stappen:

 1. Geef je criterium een naam en afkorting
 2. Vul een omschrijving van het criterium aan
 3. Geef het criterium een wegingsfactor om het belang ervan te bepalen
 4. Indien het een numeriek criterium is, geef je een minimum en maximum waarde in voor het criterium. Bij een multiple choice criterium geef je hier de verschillende opties in.
 5. Vink aan of het criterium actief is dwz of het criteria momenteel zichtbaar is voor de persoon die de evaluatie afneemt.
 6. Vink de optie actiepunten aan of uit. Dit geeft weer of het criterium in kwestie al dan niet kan opgenomen worden als actiepunt voor de geëvalueerde.
 7. Vink zichtbaar aan indien dit criterium zichtbaar maar zijn voor de geëvalueerde.
 8. Klik op "opslaan".

 

Was this helpful?
Over de module evaluaties
Waarom de evaluatie module gebruiken?
Evaluaties opstarten
Over evaluatieformulieren
Evaluatieformulier opstellen
Instellingen van evaluatieformulier bepalen
Evaluaties afnemen
Een evaluatie toevoegen
Een team evaluatie toevoegen
Een individuele evaluatie toevoegen
Een zelfevaluatie toevoegen
Evaluaties analyseren
Een analyse maken van een evaluatie
Evaluaties beheren
Evaluaties filteren
Evaluaties bewerken
Evaluaties verwijderen
Evaluaties communiceren
Evaluaties communiceren met de geëvalueerde
Evaluaties communiceren met de trainer / beheerder