Registratie toevoegen

Om een nieuwe registratie toe te voegen (via de beheerzone), ga je als volgt te werk:

  1. Open de module ‘beheer registraties’.
  2. Klik rechts onderaan op de groene ‘+’ knop om een nieuwe registratie toe te voegen.
  3. Bepaal welk type registratie (prestatie, km-vergoeding of onkost) je wenst toe te voegen.
  4. Vul de gevraagde info in.
  5. Klik op ‘registreren’.

Hoe je een registratie toevoegt vanuit ‘mijn Twizzit’ lees je hier.

Was this helpful?
Over de module registraties
Waarom de module registraties gebruiken?
Contracten maken / beheren
Waarom werken met contracten?
Nieuw contract opstellen
Contracten beheren
Registraties toevoegen / beheren
Registratie toevoegen
Registratie valideren
Registratie verwerken
Registratie verwijderen