Registratie toevoegen / raadplegen

Registratie toevoegen

Om een nieuwe registratie (prestatie, onkost of km-vergoeding) toe te voegen, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘mijn taken & registraties’.

 2. Onder het tab ‘populaire acties’ klik je op ‘registratie toevoegen’.

  • Of klik bovenaan op het tab ‘registraties’ en klik vervolgens op de groene ‘+’ knop om een registratie toe te voegen.

 3. Bepaal welk type registratie (prestatie, km-vergoeding of onkost) je wenst toe te voegen.

  • Indien een registratietype grijs gearceerd is en je het niet kan aanklikken, wil dat zeggen dat je (in lijn met je contractvoorwaarden) dit type registratie niet kan registreren.

 4. Vul de gevraagde info

 5. Klik op ‘registreren’.

Registratie raadplegen

Om je registraties te raadplegen, ga je als volgt te werk:

 1. Open de module ‘taken & registraties’ in ‘mijn Twizzit’.

 2. Klik bovenaan op het tabblad ‘registraties’.

 3. Je krijgt een overzicht van al je registraties.

 4. Klik een registratie open om de inhoud ervan te raadplegen.

Was this helpful?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Een nieuwe hoofdgebruiker instellen
Home
Over de home module
Inschrijvingsformulier invullen
Nieuwsartikel delen
Planning
Over planning
Overzicht mijn agenda
Details van een activiteit
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Activiteit toevoegen
Taken toevoegen
Activiteit/groep/club/resource/divisie zoeken
Favorieten toevoegen
Overzicht mijn groepen
Bericht sturen naar mijn groep
Chat
Over chat
Een chat gesprek starten
Chat titel wijzigen
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Notificaties
Over notificaties
Voorkeuren instellen voor notificaties (app/mail)
Push notificaties Android / iOS
Lidmaatschappen
Mijn lidmaatschappen raadplegen
Mijn lidkaarten raadplegen
Inschrijvingen & aankopen
Mijn inschrijvingen en aankopen raadplegen
Taken & registraties
Beschikbaarheden en voorkeuren instellen
Taken raadplegen / beheren
Contract raadplegen / goedkeuren
Registratie toevoegen / raadplegen
Registratie verwijderen
Evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Facturen
Mijn facturen raadplegen
Factuur betalen
Lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Media
Bestanden toevoegen en delen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Gelinkte bedrijven en resources
Instellingen & voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Taal voorkeur instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
FAQ
Welke besturingssystemen ondersteunt Twizzit?