Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie

Om als deelnemende organisatie, een beschikbaar actieplan te raadplegen, ga je als volgt te werk.

  1. Ga naar ‘beheer club’.

  2. Ga naar de tab ‘actieplannen’.

    • Je ziet een overzicht van de actieplannen waaraan je als deelnemende organisatie kan deelnemen.

  3. Klik het actieplan aan waaraan je wil deelnemen.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder