Een vraag toevoegen aan een categorie

Wil je als beheerder een vraag toevoegen aan een categorie, dan ga je als volgt te werk.

 1. Klik op ‘vraag toevoegen’.

 2. Geef bij ‘titel’ een vraag in en bij ‘beschrijving’ kun je je vraag verder toelichten.

 3. Bij ‘type antwoord’ kies je hoe je de vraag wilt laten beantwoorden door de deelnemende organisaties. Kies uit:

  • Tekstveld: veld om een beperkte hoeveelheid tekst op één regel te laten invullen.

  • Date picker: veld om een datum via tekstinvoer of kalender te laten invullen.

  • Checkbox: lijst met vooraf bepaald items, met één checkbox per item, waaruit meerdere items geselecteerd kunnen worden.

  • Bestandsveld: veld om een bestand op te vragen.

  • Dropdown (enkel): lijst met vooraf bepaalde items, waaruit slechts één item geselecteerd kan worden.

  • Dropdown (meerdere): lijst met vooraf bepaalde items, waaruit meerdere items geselecteerd kunnen worden.

  • Tekstvak: veld om een onbeperkte hoeveelheid tekst te laten invoeren. 

  • Aanvulbare lijst: veld waarbij de deelnemende organisatie de items in de lijst bepaald door die zelf toe te voegen.

  • Niet-bewerkbare lijst: lijst die automatisch wordt ingevuld op basis van de ledenadministratie van de deelnemende organisatie.

 4. Bij ‘data type’ bepaal je welke type data of informatie de deelnemende organisatie kan toevoegen. Afhankelijk van welk ‘type antwoord’ geselecteerd is hierboven, kies je uit:

  • Manueel: om de deelnemende organisatie zelf manueel items te laten toevoegen.

  • Automatisch: om data van de deelnemende organisatie automatisch te laten invullen via de ledenadministratie in Twizzit.

   • Aantal contacten: om het aantal contacten automatisch te laten invullen.

   • Aantal groepen: om het aantal groepen automatisch te laten invullen.

   • Berekening: om een berekening (optellen, delen, etc.) te maken tussen verschillende velden.

   • Lijst van contacten: om de lijst van contacten van de deelnemende organisatie te gebruiken.

   • Lijst van groepen: om de lijst van groepen van de deelnemende organisatie te gebruiken.

  • Indien het ‘data type’ op automatisch staat ingesteld, kan je verschillende voorwaarden aan de berekening of lijst toevoegen

   • Klik op ‘bewerk waarde(n)’ om voorwaarden in te stellen.

   • Klik op ‘conditie toevoegen’ om een voorwaarde aan de berekening/lijst toe te voegen.

   • Wil je meerdere voorwaarden combineren?

    • Klik op ‘conditie toevoegen (EN)’ om een extra voorwaarde toe te voegen aan de vorige voorwaarde. Hierbij moeten de contacten aan beide voorwaarden voldoen om meegeteld te worden in de berekening/lijst.

    • Klik op ‘+ groep voorwaarden toevoegen (OF)’ om een extra voorwaarde toe te voegen waarbij aan één van de voorwaarden moet voldaan zijn om in de berekening/lijst te worden opgenomen.

   • Klik op ‘opslaan’. 

 5. Vink ‘bewerkbaar’ aan om de deelnemende organisaties toegang te geven om de vraag in te vullen.

 6. Vink ‘bewijs nodig’ aan om een bewijs op te vragen van de deelnemende organisatie.

  • Geef een korte beschrijving van het gevraagde bewijs in.

 7. Vink ‘manuele goedkeuring nodig’ aan wanneer een goedkeuring van de actieplan beheerder vereist is.

 8. Vink ‘verplicht’ aan om de vraag verplicht te maken voor de deelnemende organisatie.

 9. Vink ‘punten inschakelen voor deze vraag’ aan om een puntenberekening aan de vraag toe te kennen.

Een categorie kan één tot meerdere vragen bevatten.

Was this helpful?
Volgende: Cycli toevoegen
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder