Structuur actieplan

Bij het opstellen van een actieplan, start je als beheerder met het identificeren en definiëren van je doelstellingen of vragen. Zorg ervoor dat die haalbaar zijn voor de deelnemende organisaties binnen de beschikbare tijd.

Bij Twizzit bestaat een actieplan uit verschillende categorieën. Vervolgens kan elke categorie één of meerdere vragen bevatten.

Een voorbeeld: het actieplan ‘subsidies voor sportinfrastructuur’ bevat de categorie ‘club informatie’ met de vragen club grootte, diversiteit van de gebruikers en mate van samenwerking en een tweede categorie ‘huidige infrastructuur’ met de vragen aantal velden/zalen, aantal kleedkamers, clubmateriaal en verhouding indoor/outdoor.
Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder