Een categorie toevoegen

Wil je als beheerder een categorie aan je actieplan toevoegen, dan ga je als volgt te werk.

 1. Ga naar 'beheer', 'beheer actieplannen' en klik het gewenste actieplan aan. Klik bovenaan op 'instellingen'.

 2. Klik onderaan op ‘+categorie toevoegen’.

 3. Geef een titel en een beschrijving in voor de nieuwe categorie.

 4. Bij ‘succes metriek’ bepaal je of je de status / score van een categorie wilt berekenen op basis van:

  • verplichte velden

   • Hierbij is het veld groen als de deelnemende organisatie aan de vraag voldoet, oranje als ze wacht op goedkeuring en rood indien ze hier niet aan voldoet.

  • de behaalde punten

   • Geef de grenswaarden in per kleur. Anders gezegd, geef aan tussen welke waarden een vakje een bepaalde status krijgt. Hierbij is groen = succesvol, oranje = waarschuwing en rood = foutmelding. 

 5. Klik op ‘opslaan’.

Je kan meerdere categorieën toevoegen aan een actieplan.

Was this helpful?
Over de module actieplannen
Wat zijn actieplannen?
Waarom actieplannen gebruiken?
Een actieplan opstarten
Een nieuw actieplan aanmaken
Een actieplan opstellen
Over een actieplan opstellen
Een actieplan bewerken
Structuur actieplan
Een categorie toevoegen
Een vraag toevoegen aan een categorie
Cycli toevoegen
Project details
Actieplan (des) activeren / bewerkbaar maken
Een actieplan bewerken
Over een actieplan bewerken
Een categorie bewerken / verwijderen
Een vraag bewerken / verwijderen
Een cyclus bewerken / verwijderen
Actieplannen invullen en goedkeuren
Over actieplannen invullen en goedkeuren
Een actieplan raadplegen als deelnemende organisatie
Een actieplan invullen als deelnemende organisatie
Vragen goed / afkeuren als actieplan beheerder
Actieplannen analyseren
Over actieplannen analyseren
Een actieplan analyseren als beheerder