Duplicate contacten samenvoegen

Twizzit heeft meerdere controles ingesteld waardoor de kans op dubbele contacten of duplicaten klein is. En moest het dan toch voorvallen (door bijvoorbeeld een typfout of een verkeerde geboortedatum), dan ben je met de functie ‘contacten samenvoegen’ gered. Zo gaat er geen info verloren. Ga als volgt te werkt:

  1. Open de module ‘CRM’ en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Gebruik de filter bovenaan om de twee contacten die je wil samenvoegen terug te vinden.

  3. Vink beide (exact twee) contacten aan.

  4. Klik bovenaan op de knop ‘acties’ en vervolgens op ‘contacten samenvoegen’. Vervolgens opent het venster om duplicaten samen te voegen.

  5. Selecteer het contact dat je wil behouden. Klik op ‘profiel weergeven’ om na te gaan welk profiel je wenst te behouden.

  6. Vervolgens selecteer je de gegevens die je wil behouden/samenvoegen van het contact dat wordt verwijderd.

  7. Klik op ‘samenvoegen starten’.

  8. De bevestiging ‘contacten samengevoegd’ verschijnt.

Let op: Je kan maximaal twee contacten samenvoegen. Selecteer je meer dan twee contacten, dan zul je via de knop ‘acties’ geen toegang hebben tot de functie ‘contacten samenvoegen’.

 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources