Tarieven en kortingen toekennen

 Prijszetting inschakelen

Schakel de prijszetting in tijdens het aanmaken van het formulier, zodat de prijs van de inschrijving zichtbaar is voor de eindgebruiker. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kan er een vast bedrag aan de inschrijving gekoppeld zijn, anderzijds kan het bedrag worden gekoppeld aan de keuze voor bepaalde opties.
 
 • Om een vast bedrag aan de inschrijving te koppelen:
 1. Selecteer het tekstveld 'bedrag'.
 2. Geef een waarde in.
 3. Stel in wanneer het aangerekend dient te worden.
 4. Klik op 'sluiten'.
 • Om het bedrag te koppelen aan de keuze voor een bepaalde optie volg dan volgende stappen:
 1. Selecteer de vraag waar een bedrag aan dient gekoppeld te worden, kies hiervoor uit volgende tekstvelden: 'dropdown, radio, checkbox of product'.
 2. Klik op de knop 'add item'.
 3. Vink de optie 'prijszetting inschakelen' aan.
 4. Vul de gewenste prijs in per item.
 5. Klik op 'opslaan'.
Om jouw leden de mogelijkheid aan te bieden online te betalen voor de inschrijving, is het cruciaal dat de optie online betaling geactiveerd wordt in de formulierinstellingen. Lees hier hoe je dat doet.

 

Korting toevoegen

Wil je een korting toevoegen aan een formulier wanneer aan een bepaalde voorwaarde voldaan is? Volg dan onderstaande stappen: 

 1. Sleep een veld van het type 'bedrag' in het formulier.
 2. Geef de waarde van de korting in naast 'value'. Aangezien het om een korting gaat, moet je dus een negatief getal invullen (bv. -10).
 3. Selecteer het type van de korting, kies hiervoor uit:
  • Vast: De korting is een vast bedrag.
  • Percentage: De korting dient te worden berekend als percentage. Wanneer je deze optie kiest, kan je vervolgens selecteren of je dit percentage wil berekenen op het totaal of voor specifieke producten bij de optie 'bedrag toepassen op'.
 4. Kies wanneer de korting dient te worden aangerekend. Kies uit: 'altijd', 'nooit' of 'wanneer'. Indien je voor de laatste optie kiest klik dan op 'bewerken' en geef de gewenste voorwaarde in. Klik vervolgens op 'opslaan'.

Familiekorting toevoegen 

Krijgen leden van hetzelfde gezin een korting wanneer ze met meerdere ingeschreven zijn bij jouw organisatie? Maak dan gebruik van het Twizzit contact-veld in jouw formulier en voeg de korting toe. Volg hiervoor onderstaande stappen: 

 1. Sleep een 'checkbox'-veld in het formulier en stel de vraag of er reeds andere leden van het gezin ingeschreven zijn in de organisatie.
 2. Sleep vervolgens een 'Twizzit contact'-veld in het formulier dat enkel zichtbaar is wanneer op de vorige vraag 'ja' geantwoord werd.
 3. Voeg een 'bedrag'-veld toe aan jouw formulier.
 4. Geef een waarde in en kies of het gaat om een vaste korting (in euro) of om een procentuele korting.
  • Let op: Aangezien het om een korting gaat, dien je een negatief getal in te vullen bij 'waarde'.
 5. Reken het bedrag aan wanneer de persoon in het 'Twizzit contact'-veld een actief lidmaatschap heeft. 

Zorg er steeds voor dat dit 'Twizzit-contact'-veld niet gemapt wordt. Indien je dit wel doet zullen de gegevens van dit contact ingevuld worden in bovenstaande velden, wat niet de bedoeling is.

 

 

Werken met vouchers

 In verband met voucher-werkingen, zijn er twee opties in Twizzit: 

 1. Je voegt via de module instellingen onder het tabblad extra velden, een extra veld van het type checkbox toe in het contactprofiel (vb. Korting webshop / inschrijving). Stel dan een voorwaarde in op een kortingveld (formulierveld bedrag) dat dit vinkje aan moet staan in het contactprofiel om de korting toe te passen. Op die manier zal iedereen die je een korting wil geven, dezelfde korting krijgen. Werk je met verschillende kortingen, dan werk je met verschillende extra velden en daaraan correct gelinkte korting velden in het formulier.

 2. Je voegt een tesktveld toe met titel 'Kortingcode'. Je bepaalt de kortingcode en vervolgens voeg je een veld 'bedrag' toe, dat je voorwaardelijk toepast

  • als 'een ingevulde waarde in het formulier' < kortingcode = de code die je bepaalt. Als er verschillende kortingen zijn, kan je de spelers hun kortingcode bezorgen en zal die toegepast worden in het formulier (alle spelers met eenzelfde korting krijgen dezelfde code).

  • als 'contact dat het formulier invult' < is ingelogd en deel uitmaakt van een groep = (bepaal jij). Dit kan je gebruiken als bijvoorbeeld alle trainers een bepaalde vaste korting krijgen. 

Wens je te werken met eenmalige unieke codes? Dat doe je als volgt. Je werkt met een checkbox veld. Het veld moet leeg zijn. Vervolgens ga je via automatische verwerking (of manueel) dit veld aanvinken als de code gebruikt wordt. Dan is bij een volgende bestelling het vinkvakje niet meer leeg en werkt de korting niet meer.  

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijving verwijderen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen manueel verwerken
Inschrijvingen automatisch verwerken
Contact ontkoppelen van inschrijving
Gepersonaliseerde documenten manueel / automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
E-tickets raadplegen en beheren
Twizzit ticketing app gebruiken
FAQ
Ik krijg een reCAPTCHA foutmelding bij het verzenden van een formulier. Hoe komt dit?
Hoe bouw ik een formulier op waar leden onze algemene voorwaarden / privacy policy (GDPR) kunnen goedkeuren?