Formulier toevoegen

Maak nieuwe formulieren aan om inschrijvingen te vereenvoudigen, een webshop te maken, ...

Een nieuw formulier aanmaken, doe je als volgt:

 1. Open de module 'inschrijvingsformulieren'.
 2. Klik op de groene '+' knop rechts onderaan.
 3. Maak je keuze uit volgende opties:
  1. Start van een leeg formulier. 
  2. Kies uit één van de templates.
  3. Kopieer een bestaand formulier.
 4. Je formulier wordt nu aangemaakt en geopend.
 5. Pas de naam van het formulier aan door bovenaan op de naam van het formulier te klikken.
 6. Voeg indien gewenst een omschrijving toe aan het formulier door op het veld onder de naam van het formulier te klikken. De omschrijving wordt getoond in het formulierenoverzicht en bovenaan het formulier.
 7. Voeg indien gewenst een omslagfoto toe door rechts bovenaan op de knop 'omslagfoto toevoegen' te klikken. Net zoals de omschrijving wordt deze getoond in het formulierenoverzicht en bovenaan het formulier.

De naam, omschrijving en omslagfoto van het formulier worden steeds bij het formulier weergegeven en zorgen er zo voor dat het formulier snel gevonden en herkend kan worden.  

 

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijving verwijderen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen manueel verwerken
Inschrijvingen automatisch verwerken
Contact ontkoppelen van inschrijving
Gepersonaliseerde documenten manueel / automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
E-tickets raadplegen en beheren
Twizzit ticketing app gebruiken
FAQ
Ik krijg een reCAPTCHA foutmelding bij het verzenden van een formulier. Hoe komt dit?
Hoe bouw ik een formulier op waar leden onze algemene voorwaarden / privacy policy (GDPR) kunnen goedkeuren?