Formulier aanmaken

Maak nieuwe formulieren aan om inschrijvingen in jouw organisatie of een activiteit te vereenvoudigen, of start met een webshop... Een nieuw formulier aanmaken doe je als volgt:

 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op de "+" rechts onderaan
 3. Maak je keuze uit volgende opties:
  1. Kopieer een bestaand formulier 
  2. Kies voor één van de templates
  3. Start van een leeg formulier. 
 4. Het formulier wordt geopend.
 5. Pas de naam van het formulier aan door bovenaan op de naam van het formulier te klikken.
 6. Voeg indien gewenst een omschrijving toe aan het formulier door op het veld onder de naam van het formulier te klikken. De omschrijving wordt getoond in het formulierenoverzicht en bovenaan het formulier.
 7. Voeg indien gewenst een omslagfoto toe door rechts bovenaan op de knop "omslagfoto toevoegen" te klikken. Net zoals de omschrijving wordt deze getoond in het formulierenoverzicht en bovenaan het formulier.

De naam, omschrijving en omslagfoto van het formulier worden steeds bij het formulier weergegeven en zorgen er zo voor dat het formulier snel gevonden en herkend kan worden.  

 

Was dit nuttig?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier aanmaken
Formulier beheren
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken