Groepen automatisch samenstellen

Bespaar tijd met automatisch samengestelde groepen. Bepaal de voorwaarden waaraan een contact moet voldoen om toegevoegd te worden aan een groep. Vervolgens stelt Twizzit de groep volledig automatisch samen op basis van de door jouw gekozen voorwaarden.

Automatisch groepen samenstellen, doe je als volgt:

  1. Open de module 'beheer groepen'.
  2. Klik bovenaan op het tabblad 'indeling'.
  3. Klik op 'klik hier om een groep te selecteren'.
  4. Klik de groep aan die je automatisch wenst samen te stellen (of klik rechts onderaan op '+' om een nieuwe groep aan te maken).
  5. Klik op de drie bolletjes rechts van de groepsnaam.
  6. Klik op 'instellingen voor automatische samenstelling'.
  7. Vink 'activeer auto-populatie' aan.
  8. Klik op 'regel toevoegen voor automatische samenstelling'.
  9. Voeg de gewenste voorwaarden toe.
  10. Klik op 'opslaan'.

 

Leden die automatisch werden toegevoegd, kunnen niet manueel verwijderd worden. Je kan enkel de voorwaarden van de autopopulatie aanpassen. Verder kan je wel nog leden manueel toevoegen aan de groep.

 

Leden die via autopopulatie zijn toegevoegd aan een groep, worden weergegeven met een 'toverstaf-icoon' links van hun groepsfunctie. Zo kun je contacten die manueel of automatisch zijn toegevoegd makkelijk onderscheiden.

 

Te veel uitzonderingen waardoor het automatisch samenstellen moeilijk wordt maar je wenst toch in bulk te werken? Dan raden we je aan via de CRM-module te werken. Gebruik de filters om de gewenste resultaten te bekomen, vink de gewenste contacten aan en via de knop ‘acties’ kies je voor 'toevoegen aan groep’.

 

Groepen automatisch samenstellen tijdens het verwerken van een inschrijving? Lees er hier meer over.
Was this helpful?
Over de module beheer groepen
Waarom de module groepen gebruiken?
Werken met seizoenen
Waarom werken met seizoenen?
Seizoen toevoegen
Groepen maken / beheren
Over groepen
Groep toevoegen
Groepen overzicht
Extra velden toevoegen aan groepen
Groepen kopiëren
Groepsfoto toevoegen
Groepen zoeken
Groepen (des)activeren
Groepen exporteren
Groepen verwijderen
Groepen samenstellen
Groepen manueel samenstellen
Groepen automatisch samenstellen
Groepen synchroniseren
Teams / groepen synchroniseren
Groepen communiceren
Groepen communiceren via de app
Groepen communiceren via de website
FAQ
Werken met A en B teams