Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken

Gepersonaliseerde documenten worden voornamelijk gebruikt voor het automatisch genereren van attesten voor de mutualiteit, zowel voor de inschrijving binnen jouw organisatie als kampen.

Gepersonaliseerde documenten kunnen ook worden aangemaakt vanuit de module CRM. Wij raden echter aan voor mutualiteitsdocumenten voor sportkampen en lidgelden te vertrekken vanuit inschrijvingen, aangezien op deze documenten ook vaak betalingsinformatie vereist is. Deze betalingsinformatie is namelijk NIET beschikbaar in de CRM-module maar enkel op gepersonaliseerde documenten gelinkt aan inschrijvingsformulieren.

 

Om een gepersonaliseerd document te kunnen aanmaken is het cruciaal dat de inschrijving reeds gelinkt werd aan een contact.

 

Om een gepersonaliseerd document aan te maken op basis van een inschrijving, dien je als volgt te werk te gaan: 

 1. Open de module 'inschrijvingsformulieren'.
 2. Klik op het aantal inschrijvingen onder het gewenste formulier.
 3. Kies de inschrijving waarvoor je het document wenst aan te maken.
 4. Klik op de naam van de persoon. Zorg ervoor dat de inschrijving gelinkt is aan de persoon. 
 5. Scroll naar 'Documenten' en klik op 'creëer persoonlijk document'.
 6. Maak een nieuwe template aan of kies de template die je wenst te gebruiken.
  • Maak je een mutualiteitsdocument aan? Kies dan voor de template 'Mutualiteit lidgeld/sportkamp'. Klik hiervoor op 'nieuwe template aanmaken' en vervolgens klik je de gewenste template aan.
 7. Klik op 'volgende'.
 8. Kies of je een melding wenst te versturen.
 9. Klik op de groene knop 'documenten genereren'.
 10. Je vindt dit document nu terug onder 'gelinkte bestanden' binnen de inschrijving.

Wil je voor elke inschrijving binnen jouw formulier automatisch een gepersonaliseerd document aanmaken? Dat kan aan de hand van de automatische verwerking? Lees er hier alles over.

 

 

Om een geldig mutualiteitsdocument aan te maken, dient volgende informatie op het attest te staan: 

 • Naam van de persoon
 • Naam van de sportclub
 • Betaalde bedrag
 • Datum van betaling
 • Datum van activiteit
 • Aantal dagen (enkel voor sportkamp)
 • Stempel / handtekening van de club 

Zoals hierboven vermeld, kun je hiervoor de template 'Mutualiteit lidgeld' of 'Mutualiteit sportkamp' gebruiken.

 

Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan dien je deze toe te voegen via een achtergrondbestand. Maak hiervoor extern een jpg-bestand op waarop je de handtekening en logo correct positioneert in functie van je template in Twizzit. Laad vervolgens het jpg-bestand op als achtergrond.

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken