Dashboard rapporten raadplegen

Wens je een dashboard rapport te raadplegen, ga dan als volgt te werk:

  1. Onder het beheermenu, open je de module 'dashboard'.

  2. Klik bovenaan op het tabje 'rapporten'.

  3. Klik het gewenste rapport open.

Momenteel zijn er slechts twee rapporten beschikbaar. Eén over het ledenverloop binnen de club en één over het ledenverloop binnen de federatie. Deze laatste is enkel beschikbaar voor federaties, uiteraard. Op termijn werken we eraan om nog uitgebreidere rapporten aan deze lijst toe te voegen.

Was this helpful?
Over de module dashboard
Waarom de module dashboard gebruiken?
Dashboard onderdelen
Overzicht onderdelen
1. Twizzit meldingen
2. Widgets
3. Federatie meldingen
4. Twizzit nieuws
Dashboard rapporten
Waarom dashboard rapporten gebruiken?
Dashboard rapporten raadplegen
Rapport: ledenverloop club
Rapport: ledenverloop federatie