Registratie verwijderen

Om een registratie te verwijderen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module ‘beheer registraties’.

  2. Klik de gewenste registratie

  3. Klik vervolgens rechts bovenaan op het icoon met de drie bolletjes en klik op ‘verwijderen’.

  4. Tot slot klik je op ‘bevestigen’.

Was this helpful?
Over de module registraties
Waarom de module registraties gebruiken?
Contracten maken / beheren
Waarom werken met contracten?
Nieuw contract opstellen
Contracten beheren
Registraties toevoegen / beheren
Registratie toevoegen
Registratie valideren
Registratie verwerken
Registratie verwijderen