Mijn facturen raadplegen

In de module 'facturen' in mijn Twizzit vind je een overzicht terug van de verschillende facturen die door de organisatie voor jou werden aangemaakt. In het algemene overzicht, vind je volgende informatie terug:

 • Datum: De datum waarop het document werd aangemaakt.
 • Ontvanger: De naam van het contact waar de factuur, credit of debet nota voor gecreëerd werd.
 • Document: Het unieke nummer van het document.
 • Bedrag: Het bedrag dat gefactureerd, gecrediteerd of gedebiteerd werd.
 • Status: De betalingsstatus van het document. De verschillende mogelijkheden hier zijn de volgende:
  • Openstaand: Het document werd verzonden, maar er werd nog geen betaling geïnd. De vervaldatum is echter nog niet verstreken.
  • Deels betaald: Een deel van de betaling werd reeds ontvangen, maar een deel van de betaling is nog openstaand.
  • Betaald: Het document werd volledig betaald door de ontvanger. Er is geen verdere actie vereist.
  • Achterstallig: Het document werd verzonden, maar niet (helemaal) betaald. De vervaldatum is verstreken. Het document verdient hierdoor dus extra aandacht en dient alsnog zo snel mogelijk betaald te worden.
  • Gesloten: Het document werd volledig gecrediteerd. Hierdoor is er geen betaling of verdere actie meer vereist.
Was this helpful?
Volgende: Factuur betalen
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Een nieuwe hoofdgebruiker instellen
Home
Over de home module
Inschrijvingsformulier invullen
Nieuwsartikel delen
Planning
Over planning
Overzicht mijn agenda
Details van een activiteit
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Activiteit toevoegen
Taken toevoegen
Activiteit/groep/club/resource/divisie zoeken
Favorieten toevoegen
Overzicht mijn groepen
Bericht sturen naar mijn groep
Chat
Over chat
Een chat gesprek starten
Chat titel wijzigen
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Notificaties
Over notificaties
Notificatie voorkeuren bepalen in Twizzit
Push notificaties beheren op Android / iOS
Lidmaatschappen
Mijn lidmaatschappen raadplegen
Mijn lidkaarten raadplegen
Inschrijvingen & aankopen
Mijn inschrijvingen en aankopen raadplegen
Taken
Beschikbaarheden en voorkeuren instellen
Vacante taken raadplegen
Taken raadplegen / beheren
Registraties
Registratie toevoegen / raadplegen
Registratie verwijderen
Contract raadplegen / goedkeuren
Evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Facturen
Mijn facturen raadplegen
Factuur betalen
Lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Media
Bestanden toevoegen en delen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Gelinkte bedrijven en resources
Instellingen & voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Taal voorkeur instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
FAQ
Welke besturingssystemen ondersteunt Twizzit?