Naam mediabestand wijzigen

Om de naam van een mediabestand te wijzigen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de mediamodule.

  2. Klik het bestand open waarvan je de naam wenst te wijzigen.

  3. Klik vervolgens op 'acties' en kies voor 'bewerken'.

  4. Bij 'titel' kan je de naam van het bestand aanpassen (onder het tab 'weergave').

Was this helpful?
Over de module media
Waarom de module media gebruiken?
Beheer media
Foto's, video's en bestanden toevoegen
Mediabestand zoeken
Naam mediabestand wijzigen
Mediabestanden beheren
Mediabestand verwijderen