Mediabestand verwijderen

Om een mediabestand te verwijderen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de mediamodule.
  2. Klik het bestand open dat je wenst te verwijderen.
  3. Klik vervolgens op 'acties' en kies voor 'verwijderen'.
  4. Bevestig door op 'ok' te klikken.
Was this helpful?
Over de module media
Waarom de module media gebruiken?
Beheer media
Foto's, video's en bestanden toevoegen
Mediabestand zoeken
Naam mediabestand wijzigen
Mediabestanden beheren
Mediabestand verwijderen