Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?

De module inschrijvingsformulieren is de eenvoudigste manier om op een overzichtelijke manier informatie op te vragen bij de leden. Gebruik inschrijvingsformulieren om:

  • Nieuwe inschrijvingen binnen jouw organisatie op te volgen voor ledenwerving, activiteiten, kampen, ...
  • De registraties voor evenementen zo vlot mogelijk te laten verlopen.
  • De bezoekersregistratie (voor Covid-19 bijvoorbeeld) eenvoudig bij te houden.
  • Inzamelacties, donaties of een fundraising online te beheren.
  • Een ticketverkoop op te starten met toegangscontrole via de Twizzit ticketing app. 
  • Een webshop te maken en voorraden/wachtlijsten in te stellen.
  • Enquêtes en rondvragen te organiseren.
  • Nieuwsbrief opt-ins te verzamelen (in lijn met de GDPR-regelgeving).
  • Bestanden te verzamelen (documenten uploaden).

De voordelen op een rijtje

Gebruik inschrijvingsformulieren om eenvoudig contactgegevens van personen te verzamelen, deze automatisch te laten verwerken en toe te voegen aan / te updaten in de CRM. Zo bekom je een duidelijk overzicht van de inschrijvingen, hou je de gegevens up-to-date én voed je de contactenlijst met meer contacten, leden, sympathisanten, vrijwilligers, ... 

Gecombineerd met online betalingen, e-tickets, gepersonaliseerde documenten en facturatie vormt de inschrijvingsmodule een zeer krachtige tool. Vanuit inschrijvingen en aankopen genereer je automatisch gepersonaliseerde documenten (vb. formulieren voor de mutualiteit), facturen en e-tickets. Via online betalingen worden de betalingsstatussen van facturen automatisch opgevolgd (inclusief automatische herinneringen) en verwerkt. Zo kun je heel wat tijdrovende administratieve taken vervangen door automatisatie en win je tijd voor wat echt belangrijk is.

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken