Meldingen instellen

Stuur meldingen naar de eindgebruiker of admins van het formulier na het voltooien van een inschrijving of betaling en automatiseer het verzenden van betalingsherinneringen.

 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op "formulierinstellingen" onder het gewenste formulier
 3. Open de tab "meldingen"
 4. Selecteer de gewenste meldingen, uit volgende opties:
  1. Admin notificaties
  2. Bevestigingsbericht
  3. Bevestigingsemail
  4. Betalingsbevestiging e-mail
  5. Betalingsherinnering e-mail
  6. Annulatie e-mail
 5. Klik op "opslaan".
Indien je gebruik wenst te maken van de notificaties per e-mail naar de eindgebruiker is het cruciaal dat er minimum één e-mailveld in het formulier werd opgenomen.
Indien je kiest om een bevestigingsmail te verzenden naar je gebruikers, kan je gebruik maken van Tags. Met behulp van deze Tags kan je jouw tekst personaliseren en bijvoorbeeld de voornaam van de gebruiker automatisch in de bevestigingsmail opnemen.
Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken