Twizzit ticketing app gebruiken

Wil je tickets scannen via de Twizzit Ticketing app? Ga dan als volgt te werk: 

  1. Open de Twizzit ticketing app.
  2. Log in met je Twizzit gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Selecteer het formulier waarvoor je tickets wenst te scannen.
  4. Klik op 'continue'.
  5. Scan het ticket.
  6. Klik op 'markeren als gebruikt'.

Enkel de actieve formulieren wordt in de ticketing app getoond.

 

Ondervind je problemen met het scannen van de QR-code? Voer dan het unieke ticketnummer in, in de daarvoor voorziene tekstbalk.

 

Heb je geen toegang tot de formulieren binnen de Twizzit ticketing app? Dan ben je wellicht niet als scanner van dat formulier aangeduid. Lees hier hoe dit ingesteld kan worden.

 

De tickets die je genereert in Twizzit zijn enkel compatibel met de Twizzit ticketing app.

 

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijving verwijderen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen manueel verwerken
Inschrijvingen automatisch verwerken
Contact ontkoppelen van inschrijving
Gepersonaliseerde documenten manueel / automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing app gebruiken
FAQ
Ik krijg een reCAPTCHA foutmelding bij het verzenden van een formulier. Hoe komt dit?
Hoe bouw ik een formulier op waar leden onze algemene voorwaarden / privacy policy (GDPR) kunnen goedkeuren?