Overzicht e-tickets & statistieken

Gebruik tickets om de toegangscontrole van jouw evenement vlot te laten verlopen. 

Om een duidelijk overzicht te verkrijgen van de gegenereerde tickets en hun status, volg je best onderstaande stappen: 

 1. Open de module "inschrijvingsformulieren"
 2. Klik op het aantal inschrijvingen onder het gewenste formulier
 3. Klik bovenaan op de tab "tickets"
 4. Vervolgens kan je volgende acties ondernemen: 
  1. Ticket(s) printen 
  2. Ticket downloaden
  3. Ticket markeren als gebruikt of geblokkeerd

 

Om meerdere tickets tegelijk te printen, ga je als volgt te werk: 

 1. Vink het vinkvakje vooraan aan van de ticket(s) die je wenst te printen
 2. Klik op de blauwe knop "acties"
 3. Klik op "print"
 4. Open het gedownloade bestand
 5. Print dit bestand.

Om een ticket te downloaden, klik je op het groene download-icoon achteraan de lijn van het ticket. Open vervolgens het bestand. Ben je op zoek naar één bepaald ticket? Gebruik dan zeker de filter aan de hand van het vergrootglas rechts bovenaan.

Wil je een ticket markeren als gebruikt of een specifiek ticket blokkeren, volg dan onderstaande stappen: 

 1. Open het ticket door op de lijn van het ticket te klikken
 2. Klik op de knop "markeer als gebruikt" of "markeer als geblokkeerd"
 3. Wil je dit ongedaan maken? Klik dan op "markeer als beschikbaar" of op "blokkering opheffen"

Raadpleeg ook eenvoudig de statistieken van de tickets, door bovenaan de tab "statistieken" aan te klikken. Hier zie je in één oogopslag hoeveel tickets gegenereerd werden, hoeveel verzonden en hoeveel reeds gebruikt werden. 

 

Was this helpful?
Over de module (inschrijvings)formulieren
Waarom de module (inschrijvings)formulieren gebruiken?
Formulier opbouwen
Formulier toevoegen
Velden toevoegen aan een formulier
Soorten velden
Logica toevoegen
Voorraden en limieten instellen
Wachtlijst activeren / beheren
Tarieven en kortingen toekennen
Reeds gemaakte inschrijvingen weergeven in het formulier
Automatisch velden invullen en velden mappen
Formulieren beheren
Formulieren opzoeken
Formulier kopiëren
Formulieren (de)activeren
Formulieren archiveren
Formulieren verwijderen
Formulier instellingen
Algemene formulier instellingen
Meldingen instellen
Formulier beheerders toevoegen
Online betalingen activeren
Tags toevoegen aan formulier
Formulier publiceren
Beschikbaarheid formulier
Formulieren delen en promoten
Inschrijvingen beheren
Overzicht inschrijvingen & statistieken
Onvoltooide inschrijvingen
Overzicht bestelde producten en voorraden
Communiceren met ingeschreven personen
Inschrijvingen exporteren
Inschrijving bekijken en aanpassen
Inschrijvingen verwerken
Waarom inschrijvingen verwerken?
Inschrijvingen automatisch verwerken
Inschrijvingen manueel verwerken
Gepersonaliseerde documenten manueel/automatisch aanmaken
Facturen (manueel/automatisch) aanmaken vanuit inschrijvingsformulieren
Betalingen opvolgen
Inschrijving verwijderen
E-tickets en ticket toegangscontrole
Waarom e-tickets gebruiken?
E-tickets activeren voor een product
E-ticket instellingen & lay-out
Overzicht e-tickets & statistieken
Twizzit ticketing APP gebruiken