Help center > Webinar: vrijwilligerswerking en takenplanning

Vrijwilligerswerking & taakverdeling

De volgende topics worden in onderstaande volgende besproken tijdens dit webinar:

  • Uitgebreide toegangscontrole: toegangen instellen voor wie welk (soort) taken mag inplannen/beheren
  • Restricties en limieten toekennen: voorwaarden toekennen voor wie welke taak/taken mag uitvoeren en hoe vaak.
  • Werken met voorkeuren: voorkeuren en beschikbaarheid opvragen
  • Overzicht van alle taken via “beheer agenda”: dashboard raadplegen met gedetailleerd overzicht van taken
  • Planning opmaken: taken in bulk toevoegen, beste match zoeken voor een taak, goedkeuring vragen aan de vrijwilliger
  • Communicatie eindgebruiker: notificaties en overzicht mijn taken