Help center > Controle strafregister registreren in Twizzit

Over de controleplicht van strafregisters voor het werken met minderjarigen

Sinds februari 2023 dienen medewerkers en vrijwilligers die met minderjarigen willen werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de organisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Meer over de controleverplichting van strafregisters lees je hier.

Praktisch

Om vlot bij te houden wie al dan niet gecontroleerd werd binnen je organisatie mag je (enkel) de naam van de persoon die je controleert en de datum van controle registreren. Verder mag je niets over het uittreksel (zoals een kopie of notities over de inhoud) bijhouden. 

Aan de slag in Twizzit

Om de controles vlot te registreren, kun je een beroep doen op Twizzits extra velden. Morgane legt je in onderstaande video uit hoe je dat in Twizzit configureert.