Status reservatie aanpassen

Wens je de status van een reservatie aan te passen en een reservatie goed- of af te keuren? Volg dan onderstaande stappen: 

  1. Open de module "beheer reservaties"
  2. Zoek de reservatie waarvan je de status wenst aan te passen op met behulp van de filter
  3. Open de reservatie door ze aan te klikken
  4. Kies de gewenste status.
Was this helpful?
Over de module reservaties
Waarom de module reservaties gebruiken?
Reservaties instellen
Resources toevoegen / beheren
Reservaties activeren voor resources
Voorwaarden instellen voor reservaties
Tarieven instellen voor reservaties
Herinneringen instellen voor reservaties
Meldingen instellen bij statuswijzigingen van reservaties
Reservaties toevoegen
Reservatie toevoegen als eindgebruiker
Reservatie toevoegen als beheerder
Reservaties beheren
Overzicht reservaties raadplegen
Reservatie(s) filteren
Reservatie aanpassen
Betalingen van reservaties opvolgen
Status reservatie aanpassen
Status 'niet opgedaagd' verwerken
Reservaties communiceren
Reservaties communiceren via notificaties
Reservaties communiceren via mijn activiteiten