Rapport verwijderen

Om een rapport te verwijderen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module ‘beheer graden’.

  2. Klik rechts boven het gewenste rapport op ‘'.

  3. Kies voor ‘verwijderen'.

  4. Typ ‘DELETE’ in het tekstveld.

  5. Klik op ‘bevestigen’.

 

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren