Rapport exporteren

Om een rapport te exporteren, ga je als volgt te werk:

  1. Open het gewenste rapport via de module ‘beheer graden’.

  2. Selecteer in het overzicht de contacten waarvan je het rapport wil exporteren.

    • Tip: Gebruik de zoekfilter '' rechts boven om de gewenste contacten eenvoudig terug te vinden.

    • Selecteer de checkbox '' in de titelkolom om alle resultaten in het overzicht aan te vinken.

  3. Klik bovenaan in de titelrij op ‘acties’.

  4. Kies voor ‘exporteren XLSX’ of ‘exporteren CSV’ in functie van het formaat dat je wenst te exporteren.

 

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren