Handleiding wedstrijdbladen KBKB

Wedstrijd officials

Binnen het wedstrijdblad kan je een eerste luik "wedstrijdofficials" openen. Hier worden scheidsrechters, net als de clubafgevaardigde van de thuisploeg ingevuld. Wie vult wat in binnen dit overzicht?

 • De "aangeduide officials" worden ingevuld door de KBKB en kunnen niet worden aangepast door de betrokken clubs.
 • De "effectieve officials" kunnen worden ingevuld door zowel de scheidsrechters als de thuisploeg. Dit dient enkel ingevuld te worden wanneer de scheidsrechter van de match afwijkt van de door de bond aangeduide official, of wanneer de aangeduide official ontbreekt. Hierdoor krijgt deze persoon toegang tot het invullen van het wedstrijdblad.
 • De "clubafgevaardigde", en indien nodig de "shotklokbedienaar" en "wedstrijdklokbedienaar" worden ingevuld door de thuisploeg voor aanvang van de wedstrijd.

Ploegopstelling ingeven

Onder het luik "wedstrijdofficials" bevindt zich een tweede luik met de naam van jouw ploeg. Hier dient elke ploeg de gegevens van zijn spelers, speelsters, bank en staf in te vullen. Dit doe je als volgt:

 1. Klik het luik van jouw ploeg open
 2.  Vul de "speelsters" in:
  1. Selecteer de naam van een speelster
  2. Voeg haar rugnummer toe
  3. Kies een functie
 3. Voeg op dezelfde manier de "spelers" toe
 4. Voeg ook de spelers en speelsters op de "bank" toe met hun functie en rugnummer
 5. Geef de "staf" in met de functie van de verschillende personen
 6. Wanneer alles correct ingevuld werd verschijnt bovenaan de knop "valideer". Klik deze aan om alles op te slaan.
Wanneer er iets mis is met de ingevulde opstelling worden dit steeds bovenaan weergegeven.

 

Kopieer je spelers en speelster van een vorig wedstrijdblad door rechts bovenaan op de knop "kopieer van vorig wedstrijdblad".
 

Wedstrijdblad invullen als scheidsrechter

Als scheidsrechter dien je voor aanvang van de wedstrijd op de knop "start wedstrijd" te klikken op het wedstrijdblad. Vanaf dan kunnen thuis- en uitploegen geen aanpassingen meer maken aan hun ploegopstellingen.

Na de wedstrijd dient de scheidsrechter het luik resultaten in te vullen. Hier dient volgende informatie te worden ingevuld door de scheidsrechter:

 • De score van de wedstrijd
 • Het einduur van de wedstrijd
 • Een overzicht van de kaarten die tijdens de wedstrijd werden uitgedeeld
 • Eventueel een rapport van de wedstrijd onder de noemer Rapport (door de official)

Klik tot slot op de knop "wedstrijdblad goedkeuren". Vanaf dan kunnen er enkel nog wijzigingen worden aangebracht aan de beschrijving van de kaarten en het rapport.

Protesten ingeven als ploegafgevaardigde

De ploegafgevaardigde van elke ploeg kan tijdens de wedstrijd protesten toevoegen aan het wedstrijdblad. Binnen het luik "resultaten" ziet de persoon met deze functie een blauwe knop "protesten". Door hier op te klikken kan de ploegafgevaardigde een protest toevoegen aan het wedstrijdblad. Protesten zijn geldig wanneer ze zijn ingegeven tot 10 minuten na het einde van de wedstrijd.

Na start van de wedstrijd kunnen echter steeds opmerkingen worden toegevoegd aan het wedstrijdblad. Dit kan ook nog na de validatie van het wedstrijdblad door de scheidsrechter.

Was this helpful?
Over de module beheer competitie
Waarom de module beheer competitie gebruiken?
Wedstrijdbladen invullen
Het wedstrijdblad invullen
Handleiding wedstrijdbladen KBKB
Handleiding wedstrijdbladen Rugby Vlaanderen-LBFR-FBRB
Kaarten en schorsingen
Overzicht van de kaarten raadplegen
Kaarten verwerken en schorsingen toekennen
Kaarten exporteren
Blessures
Overzicht blessures raadplegen
Blessures exporteren