Kaarten exporteren

Het exporteren van kaarten is een functionaliteit die enkel beschikbaar is voor de verantwoordelijken binnen de federaties. Dit kan dus niet door de clubafgevaardigden gedaan worden.

 

Om een overzicht van de kaarten te exporteren, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de module "beheer competitie"
  2. Klik op de tab "kaarten"
  3. Gebruik de filter indien gewenst
  4. Klik rechts bovenaan naast het vergrootglas op het icoon om de resultaten te exporteren
  5. Open het bestand.
Was this helpful?
Over de module beheer competitie
Waarom de module beheer competitie gebruiken?
Wedstrijdbladen invullen
Het wedstrijdblad invullen
Handleiding wedstrijdbladen KBKB
Handleiding wedstrijdbladen Rugby Vlaanderen-LBFR-FBRB
Kaarten en schorsingen
Overzicht van de kaarten raadplegen
Kaarten verwerken en schorsingen toekennen
Kaarten exporteren
Blessures
Overzicht blessures raadplegen
Blessures exporteren